head

Gracias a Dios


La Ceiba (26 mai) :
Tocoa - Batalla (27 mai) :
Batalla - Cocobila (27 mai) :
Cocobila, Rais Ta, Belen (27 - 29 mai) :
Cocobila - Brus Laguna (30 mai) :
Brus Laguna (30 mai) :
Brus Laguna - Ahuas - Puerto Lempira (30 mai) :
Puerto Lempira (30 - 31 mai) :
Puerto Lempira - Leimus (1 juin) :